مشاوره 09303334642

ksuif.ir@gmail.com

فوق تخصص آندوسکوپیک

فوق تخصص آندوسکوپیک شاخه ای از پزشکی است. که با تشخیص و درمان بیماری های داخلی بدن با روش آندوسکویک همراه است می‌باشد

فوق تخصص جراحی اندوسکوپیک دکتر آرمین ایران پور

جراحی اندوسکوپیک

جراحی آندوسکوپیک به منظور تشخیص و درمان بیماری ها از داخل بدن می باشد. روش دیدین درون بدن به علت تشخیص بیماری و یا درمان را آندوسکوپیک گویند.

جراحی اندوسکوپیک با استفاده نقاط باز بدن انجام میشود.

به طور مثال برای دیدن معده و مری از ناحیه دهان وارد میشوند. اصول جراحی اندوسکوپیک از قاون بازتاب نور استفاده می شود. (نور و آینه )

امروزه جراحی آندوسکوپیک متفاوت تر از سالیان گذشته است امروزه دوربینی وارد بدن می شود و فیلم گرفته شده از داخل بدن را روی صفحه نمایشگر پخش میکند.

و فوقتخصص آندوسکوپیک با توجه به فیلم گرفته شده بیماری را تشخیص میدهد.

تایخچه آندوسکوپیک

استفاده از این روش به سال1394 بر میگرده . اولین بار پزشکی به نام جان مکاینتایر در بیمارستان
گلاسکو سلطنتی اسکاتلند
برای دیدن حنجره استفاده کرده

کاربرد آندوسکوپیک

آمادگی های قبل ازجراحی اندوسکوپیک

وقتی پزشک آندوسکوپیک را برای بیمار تجویز میکند. بیمار 4-6 ساعت قبل از آندوسکوپیک نباید چیزی بخورد. و 2ساعت قبل از آندوسکوپیک بیمار نوشیدن آب هم باید قطع کند.